Loading...

 

پروژه مدیران شهرداری

پروژه مدیران شهرداری

 

 

پروژه مدیران شهرداری

 

 

 

 

 

 

خلاصه

 

پروژه مدیران شهرداری چیتگر واقع در خیابان علوم و فنون که تعاونی مسکن شهرداری برای مدیران خود میسازد و در یک بلوک 144 واحدی با متراژهای 110 متر که در مرحله اجراء نما می باشد تحویل پروژه در تاریخ 1400/06/30 می باشد قراردادساخت برای هرمتر 8/000/000 تومان محاسبه گردیده .

 

جزئیات مطلب

 

 

مدیران شهرداری

پروژه واقع در خیابان علوم و فنون که تعاونی مسکن شهرداری برای مدیران خود میسازد و در یک بلوک 144 واحدی با متراژهای 110 متر که در مرحله اجراء نما می باشد تحویل پروژه در تاریخ 1400/06/30 می باشد قراردادساخت برای هرمتر 8/000/000 تومان محاسبه گردیده  .