Loading...

 

پروژه نارنجستان2

پروژه نارنجستان2

 

 

پروژه نارنجستان2

 

 

 

 

 

 

خلاصه

 

پروژه نارنجستان 2 چیتگر تعاونی مسکن ابنه آکام پس از موفقیت در خرید زمین و عضو گیری در پروژه نارنجستان یک اقدام به خرید پروژه دوم خود نمود که در مجاورت پروژه قبلی می باشد به آدرس خیابان کوهک نسیم 20 می باشد این پروژه در 2 بلوک 14 طبقه که در مجموع 132 واحد است احداث می گردد و متراژ واحد ها میانگین 105 متری دارد

 

جزئیات مطلب

 

پروژه نارنجستان 2

تعاونی مسکن ابنه آکام پس از موفقیت در خرید زمین و عضو گیری در پروژه نارنجستان یک اقدام به خرید پروژه دوم خود نمود که در مجاورت پروژه قبلی می باشد به آدرس خیابان کوهک نسیم 20 می باشد این پروژه در 2 بلوک 14 طبقه که در مجموع 132 واحد است احداث می گردد و متراژ واحد ها میانگین 105 متری دارد  قرارداد ساخت برای هرمتر 7/800 محاسبه گردیده که اتمام پروژه و تحویل واحد ها درتاریخ 1401 می باشد مبلغ واریزی به روز محاسبه گردیده و اقساط هر 2 ماه 25/000/000 تومان می باشد.