Loading...

 

در صورت ثبت نکردن اطلاعات ملکی، این محرومیت ها در انتطار شماست

در صورت ثبت نکردن اطلاعات ملکی، این محرومیت ها در انتطار شماست

 

 

در صورت ثبت نکردن اطلاعات ملکی، این محرومیت ها در انتطار شماست

 

 

 

 

 

 

خلاصه

 

بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی در صورتی که صاحبان و ساکنان خانه، اطلاعات ملکی خود را ثبت نکنند از برخی خدمات عمومی و اجتماعی و اقتصادی محروم خواهند شد

 

جزئیات مطلب

 

بر اساس قانون جدید دریافت مالیات از خانه های خالی که به تازگی وضع شده، یکسری تعهدات و تکالیف را بر عهده  ساکنان و صاحبان خانه‌ها گذاشته شده و اگر که صاحبان خانه و یا ملک به آن ها عمل نکنند، در آن صورت از بعضی خدمات عمومی، اجتماعی و اقتصادی محروم میشوند که در زیر به جزئیات هر یک پرداخته ایم.

به عبارتی دیگر، شرط ارائه بعضی از خدمات عمومی برای شهروندان در سطح کشور، مشروط بر ثبت کردن اطلاعاتی است که طبق این قانون آمده است. در غیر این صورت، ثبت نکردن این اطلاعات از سوی مالکان خانه ها، ساکنان ملک و یا بهره ‌برداران طبق آنچه در قانون نوشته شده، از خدماتی مانند 1- اعمال خدمات سیاست های حمایتی یارانه‌ای و کمک معیشتی، 2- تعویض پلاک خودرو، 3- افتتاح حساب، 4- ثبت نام مدارس، 5- ارسال اسناد و مدارک از جمله گذرنامه و گواهینامه، 6- خوابگاه دانشجویی، 7- صدور دسته چک و 8- فروش انشعاب آب برق گاز و تلفن محروم می شوند.